Např. úspora energie, tepelná izolace, ...

Podělte se s přáteli

Banner čtvercový postranní
sipka

Tepelné čerpadlo umí hospodařit

17. říjen 2017
zvětšit obrazekhlavni obrazek

Tepelné čerpadlo se vyplatí pořizovat především tam, kde ještě žádný jiný druh vytápění není zavedený. Proto se pro něj nejčastěji rozhodují lidé, kteří staví rodinný domek. Právě v takové situaci vyjdou náklady nejvýhodněji.

 

Tepelné čerpadlo slouží především k vytápění, ohřevu vody a ke spoustě dalších věcí, které lze od těchto základních funkcí odvinout. Může vyhřívat bazén, vytápět garáž, lze jej propojit se systémem regulované ventilace atd.

 

Kde hledat

Seriózní firma, která zákazníkovi dodává tepelné čerpadlo, zařizuje za něj i veškerou agendu s úřady. Zákazník si po pečlivé rozvaze pouze vybere nejvhodnější systém a zaplatí.

V případě tepelných čerpadel je nejbezpečnější vsadit na jistotu dobře zavedené společnosti s tradicí, která svým zákazníkům nabízí čerpadla značky pracující v oboru několik desítek let. Na čerpadla nebo jejich části se totiž dávají mnohaleté záruky. Pro potřebu eventuálního nároku reklamace musí být firma, která nám čerpadlo dodala, ještě po těch letech na trhu.

Kromě zkušeností sousedů a známých se při výběru dodavatele vyplatí navštívit nejrůznější veletrhy věnované buď bydlení, nebo přímo vytápění, kde se můžeme s nabídkou firem působících na trhu alespoň trochu seznámit.

Jak fungují

  • Všechna tepelná čerpadla fungují na stejném principu - jako obrácená lednice. Na jednom místě odebírají energii v podobě tepla, aby ji na jiném místě mohla vydat. Pro svůj provoz potřebují jisté množství elektřiny, ale podstatně větší podíl výsledně dodávané energie pochází z přírody.
  • Každé čerpadlo je jinak účinné. Účinnost se udává formou tzv. topného faktoru, pro nějž platí: čím vyšší, tím lepší. Účinnost každého čerpadla se mění podle podmínek, v nichž pracuje. Při porovnávání tohoto faktoru proto nikdy neopomeňme zkontrolovat, zda byly hodnoty srovnávaných modelů naměřeny v podobných podmínkách.
  • Rozdíl mezi jednotlivými typy čerpadel tkví v tom, odkud berou energii a v jaké podobě ji odevzdávají. Každé čerpadlo má v názvu uveden systém, podle něhož pracuje, a to v podobě element/element. Prvý element (země, voda, vzduch) udává, odkud čerpadlo získává energii, druhý (voda, vzduch) pak udává, do jaké podoby ji transformuje u nás doma.
  • V našich podmínkách se většinou prodávají čerpadla ohřívající vodu, tj. element/voda. Z hlediska získávání energie hrají stále prim čerpadla země/voda, na druhém místě jsou čerpadla typu vzduch/voda.

Rozhodování o typu čerpadla

Element, z něhož budeme čerpat energii, vybíráme podle dispozic našeho pozemku.

sipka

V případě čerpadel země/voda se nabízejí dvě nejčastěji využívané varianty: buď čerpadlo získávající energii z hlubinného vrtu (u rodinného domku se hloubka pohybuje od 100 do 120 m), anebo z plošného kolektoru (pro rodinný domek počítejme s plochou 300-400 m2).

sipka

 

Oba systémy fungují stejně -z čerpadla vede ven speciální hadice, uvnitř které proudí ekologicky nezávadná nemrznoucí kapalina, a tuto hadici zapustíme do země. Buď do hloubky (vrt), nebo ji zhruba 1 m pod povrchem rozestřeme do sítě jako při pokládání podlahového topení.

V obou případech ji nakonec zasypeme. Pro plošný kolektor vybíráme neatraktivní části pozemku, např. v blízkosti plotu či tam, kde není na povrchu příliš frekventovaný provoz.

Praktický detail: Instalaci plošného kolektoru můžeme pohodlněji synchronizovat s ostatními pracemi při stavbě domu. Necháme vykopat jámu tehdy, kdy je k dispozici bagr, a zasypeme ji opět až s jeho příjezdem, jedno kdy.

sipka

Obecně rozšířený omyl: Na první pohled se zdá, že by vrtání do skály mělo být dražší než do měkkého podloží. Je to naopak - vrt ve skále si zachovává tvar, vrt v měkkém podloží má tendenci se zasypávat, proto se prodraží.

sipka

 

* Tepelná čerpadla voda/voda jsou velice specifická a liší se prakticky od uživatele k uživateli. Hadici můžeme zanořit do jezera, jestliže se nachází na našem pozemku, nebo do dvojice studní. Tady použijeme dvě hadice s otevřenými konci. Z jedné studně čerpadlo získává vodu „teplou“, do druhé odvádí vodu „studenou“. Tento systém ale vyžaduje speciální podmínky. Především minimální přítok 0,6 l/s (pro průměrný RD) ve studni sloužící jako zdroj a velmi dobrou vsakovatelnost ve studni, do níž odvádíme studenou vodu. * Čerpadla systému vzduch/voda volíme nejčastěji proto, že buď nechceme, nebo nemůžeme využít energii země či vody. Instalace tohoto systému je nejrychlejší a nejjednodušší. Před domek umístíme jednotku nápadně podobnou vnějším jednotkám klimatizací, tato má ovšem o něco větší rozměr. To proto, že v porovnání s klasickou klimatizací bude pracovat s většími objemy vzduchu. Není-li jednotka dostatečně velká, tíhne k tomu být hlučnější. Kvalitní výrobci však nabízejí taková řešení vnějších jednotek, která hlučnost sníží na minimum.

Řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy

Specifické řešení nabízejí výrobci tepelných čerpadel pro nízkoenergetické a pasivní domy. V nich se používají čerpadla vzduch/voda, ale: čerpadlo získává energii ze vzduchu, který máme doma. Každý z obyvatel a spousta činností doma provozovaných (vaření, žehlení...) totiž vydávají dostatek energie, kterou lze s pomocí čerpadla využít.

*Tento systém je nejlevnější na provoz a navíc řeší nejen ohřev vody a vytápění, ale i rekuperaci (tj. výměnu vzduchu).

 

Co všechno je v ceně

Při porovnávání nabídek jednotlivých prodejců čerpadel věnujeme důkladnou pozornost tomu, co všechno za požadované peníze nabízejí.

Seriózní firmy zajistí kompletní dodávku od návrhu, projektu přes instalaci (včetně výkopových prací) a následný servis. Dále zajistí veškeré kontakty s příslušnými úřady (stavebním, eventuálně i vodohospodářským) a zároveň pomůžou zajistit podklady pro získání státní dotace ze státního fondu životního prostředí.